وبگاه روح‌اله معینی زاده
معرفی

myRoom

روح‌اله معینی زاده، کارمند قراردادی دانشگاه فردوسی مشهد

محل خدمت: اداره تغذیه

نشانی: دانشگاه فردوسی مشهد، بلوار دانش، کنار غذاخوری پردیس، اداره تغذیه